Chi tiết tin - Phường 3 - Đông Hà

VĂN BẢN MỚI

Menu được chọn không tồn tại.

Phường 3 tổ chức Đại hội đại biểu UBMTTQVN phường nhiệm kỳ 2024-2029

15:48, Thứ Ba, 26-3-2024

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Phường 3 lần thứ XVIII Nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ngày 19 tháng 3 năm 2024, UBMTTQVN Phường 3 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Bà Nguyễn Hồng Hải, UV BTV Thành ủy, Chủ tịch UBMT thành phố dự và chỉ đạo Đại hội cùng các vị trong Ban Thường trực UBMT thành phố.

Đến dự Đại hội có Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, UV BTV Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Ông Phạm Văn Dũng, Ủy viên BTV Thành ủy, PCT UBND thành phố, phụ trách địa bàn Phường 3; Đại biểu phường có Bà Mai Thị Kim Nhung, ThUV, Bí thư Đảng ủy, cùng các ông/bà trong BTV Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT và các đoàn thể phường Phường 3. Cùng tham gia Đại hội có 81 đại biểu chính thức.

Description: C:\Users\DELL\Downloads\ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT.jpg

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Nhiệm kỳ 2019-2024 UBMTTQVN Phường 3 đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tập hợp xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và đã hoàn thành 100 % chỉ tiêu mà Nghị quyết đưa ra. Mặt trận tổ quốc phường đã phối hợp chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh các hoạt động phổ biến, tuyên truyền và vận động các tầng lớp Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động có hiệu quả như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đồng thời Mặt trận cùng các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác vận động, tổ chức, chăm lo cho người nghèo; trong 5 năm qua từ các nguồn vận động, hỗ trợ đã xây dựng 04 Nhà Đại đoàn kết và sửa chữa 02 nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hỗ trợ xây dựng 04 Nhà Tình nghĩa và sửa chữa 06 nhà cho các đối tượng chính sách, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ trên 352 triệu đồng để tặng 600 suất quà cho các gia đình hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách, hộ khó khăn đột xuất nhân dịp lễ, tết.

Description: C:\Users\DELL\Downloads\ĐOÀN CHỦ TỊCH.jpg

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội

Đại hội đã tập trung thảo luận, đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và chương trình hành động của UBMTTQVN phường nhiệm kỳ 2024-2029, phấn đấu hoàn thành 10 nhóm mục tiêu cụ thể, trong đó 100 % khu dân cư triển khai thực hiện đầy đủ 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh”, vận động Nhân dân xã hội hóa xây dựng 03 đến 04 công trình phục vụ dân sinh.

Description: C:\Users\DELL\Downloads\BCH RA MẮT ĐẠI HỘI.jpg

Đại hội đã hiệp thương cử 33 vị tham gia UBMTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2024-2029, ông Nguyễn Văn Trường tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch UBMTTQVN phường nhiệm kỳ 2024-2029./.

Các tin khác

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn