Chi tiết tin - Phường 3 - Đông Hà

VĂN BẢN MỚI

Menu được chọn không tồn tại.

Phường 3 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2023

8:48, Thứ Năm, 4-1-2024

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 3 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Ngày 03/01/2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 3 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có bà Võ Thị Hoa Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận thành phố, bà Mai Thị Kim Nhung, Thành ủy viên - Bí thư Đảng ủy Phường 3, cùng các ông, bà trong thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, thành viên Ủy ban Mặt trận phường, khu phố trưởng, phó ban công tác Mặt trận 5 khu phố, đại diện các đơn vị, đơn vị trên địa bàn.

Description: C:\Users\DELL\Downloads\6.jpg

Tại Hội nghị, sau khi nghe Báo cáo Tổng kết công tác Mặt trận và phương hướng nhiệm vụ của năm 2024, các đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận trọng tâm là công tác giảm nghèo, công tác xã hội hóa, công tác chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo ở khu dân cư. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chỉnh sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Các nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận thành phố, Nghị quyết của Đảng ủy và sự phối hợp của cả hệ thống chính trị tại cơ sở. Tại Hội nghị lãnh đạo Mặt trận thành phố, lãnh đạo Đảng ủy đã đánh giá cao những kết quả mà Mặt trận phường đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Thống nhất với phương hướng và nhiệm vụ năm 2024, tập trung vào công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Mặt trận nhiệm kỳ 2024-2029.

Description: C:\Users\DELL\Downloads\8.jpg

Thành viên UBMT phường ký cam kết thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Tại Hội nghị các thành viên Ủy ban Mặt trận phường đã ký cam kết thực hiện nhiệm vụ năm 2024./.

Các tin khác

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn