Giới thiệu chung - Phường 3 - Đông Hà

VĂN BẢN MỚI

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 5
  • numberArticle - 5
  • numberRelation - 0

Khái quát về Phường 3, thành phố Đông Hà

Phường 3 là một phường thuộc thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, được chia thành 5 khu phố: 1, 2, 5, 6, 7.

Phường nằm theo hướng đông bắc-tây nam thành phố Đông Hà, có vị trí địa lý: Phía đông giáp các phường 1, Đông Giang, Đông Thanh; Phía tây giáp huyện Triệu Phong; Phía nam giáp các phường 5, Đông Lễ, Đông Lương và huyện Triệu Phong; Phía bắc giáp các phường 4, Đông Giang, Đông Thanh và huyện Gio Linh.

Phường 3 có diện tích 1,915.86ha; dân số năm 2022 là 7,779 người (theo Niên giám Thống kê năm 2022 của Chi cục Thống kê thành phố Đông Hà).

]]>

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn