Chi tiết tin - Phường 3 - Đông Hà

VĂN BẢN MỚI

Menu được chọn không tồn tại.

Phát triển hạ tầng số: Nền tảng của phát triển kinh tế số và xã hội số

22:30, Thứ Năm, 14-9-2023

Phát triển và xây dựng cơ sở hạ tầng số quốc gia đồng bộ, hiện đại phục vụ Chính phủ số là xu hướng phát triển của nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ rõ quan điểm và nhấn mạnh về tính thiết yếu và bắt buộc của hạ tầng số.

Ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó xác định rõ phát triển hạ tầng số nhằm "sẵn sàng đáp ứng nhu cầu bùng nổ về kết nối và xử lý dữ liệu, các chức năng về giám sát mạng lưới đến từng nút mạng và bảo đảm an toàn, an ninh mạng được tích hợp sẵn ngay từ khi thiết kế, xây dựng…". Một số kết quả nổi bật về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển hạ tầng số của quốc gia (tính đến tháng 6/2023).

--

Theo Cổng TTĐT Chuyển đổi số quốc gia

Các tin khác

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn