Chi tiết tin - Phường 3 - Đông Hà

VĂN BẢN MỚI

Menu được chọn không tồn tại.

Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

19:0, Thứ Năm, 14-9-2023

Sáng ngày 16/8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đã chủ trì phiên họp sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

 

 

Tham dự hội nghị còn có các thành viên Ban chỉ đạo và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Phát biểu gợi mở phần thảo luận, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng nhấn mạnh, phiên họp cần thảo luận các hạn chế tồn tại trong 6 tháng đầu năm, đưa ra các giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm. Trong đó các ngành, địa phương cần đề xuất các giải pháp tinh giản các thủ tục hành chính, tạo đột phá trong lĩnh vực cải cách thể chế, cải cách công vụ, giải quyết những vấn đề người dân và doanh nghiệp quan tâm.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Hưng phát biểu tại phiên họp

Báo cáo từ cơ quan thường trực Ban chỉ đạo cho biết, thời gian qua, công tác cải cách hành chính được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục. Lãnh đạo, cấp ủy chính quyền các cấp luôn quan tâm, chỉ đạo quyết liệt từ việc xây dựng nghị quyết, kế hoạch liên quan đến việc tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát, vì vậy, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện có sự phân công phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, đặc biệt là sự phối hợp, tham gia đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan được phân công tham mưu các lĩnh vực cải cách hành chính.

Công tác thẩm định, tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được quan tâm thực hiện có hiệu quả, đảm bảo 100% các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh các cấp trước khi ban hành đều được các cơ quan tư pháp thẩm định nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và khả thi khi ban hành.

Công tác cải cải cách hành chính được quan tâm tập trung chỉ đạo, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân được duy trì nề nếp; tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đã được cải thiện rõ rệt (đạt 99.58%, cao hơn 6 tháng đầu năm 2022 là 7,47%).

Cán bộ công chức làm công tác cải cách hành chính được tập huấn bồi dưỡng hàng năm nên chuyên môn nghiệp vụ cũng như kiến thức về đạo đức công vụ, văn hóa công sở ngày càng được nâng cao. Việc đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan đơn vị, địa phương đã mang lại chuyển biến tích cực góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, đặc biệt trong giải quyết thủ tục hành chính đã tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu về thủ tục hành chính, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước đối với các cá nhân, tổ chức.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng phát biểu kết luận

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là tỷ lệ xin lỗi người dân khi trễ hạn vẫn còn thấp (46,62%). Việc số hóa cập nhật hồ sơ thủ tục hành chính vào hệ thống thông tin giải quyết TTHC tại các địa phương chưa đầy đủ theo quy định, đặc biệt tại bộ phận một cửa cấp xã. Một số cơ quan có tỷ lệ trao đổi, xử lý văn bản điện tử chưa đạt yêu cầu, nhiều cơ quan có tỷ lệ hồ sơ công việc được tạo lập ở mức thấp. Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị chưa cung cấp thông tin đảm bảo theo quy định tại điều 4, Nghị định 42/2022/NĐ-CP quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới được Ban chỉ đạo xác định tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp trọng tâm cải cách hành chính của các cơ quan đơn vị, địa phương. Sắp xếp lại các cơ quan đơn vị đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Tiếp tục hoàn thiện phần mềm thi tuyển công chức và tổ chức các kỳ sát hạch, thi tuyển công chức. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan đơn vị, địa phương nhằm nâng cao tính công khai minh bạch, thực hiện chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả về thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức…

Thảo luận tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến cùng các thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh và lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương đã phân tích làm rõ những kết quả đã đạt được trong công tác cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân thời gian qua; đồng thời đề xuất các giải pháp giúp triển khai hiệu quả trong thời gian tới, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Toàn cảnh phiên họp

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, công tác cải cách hành chính cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị và cán bộ công chức viên chức. Để tiếp tục triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính trong 6 tháng cuối năm, yêu cầu các cấp, các ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm nỗ lực triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Đối với các chỉ số giảm sâu thời gian tới cần cố gắng tập trung khắc phục. Tiếp tục nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực bằng nhiều giải pháp phù hợp để mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người dân doanh nghiệp ủng hộ, đồng thuận chấp hành các chủ trương, chính sách cải cách hành chính của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chấn chỉnh, xử lý kịp thời những biểu hiện gây nhũng nhiễu, phiền hà người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính…

--

Theo Phạm Mỹ Hạnh/Cổng TTĐT tỉnh Quảng Trị

Các tin khác

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn