Chi tiết tin - Phường 3 - Đông Hà

VĂN BẢN MỚI

Menu được chọn không tồn tại.

Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND Phường 3

15:1, Thứ Ba, 2-1-2024

Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND Phường 3 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND Phường 3

 

 

Các tin khác

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn