Chi tiết tin - Phường 3 - Đông Hà

VĂN BẢN MỚI

Menu được chọn không tồn tại.

Quyết định ban hành Chương trình công tác trọng tâm của UBND phường năm 2-23 (kèm Chương trình công tác của UBND phường năm 2023)

23:35, Thứ Năm, 14-9-2023

11/QĐ-UBND
Quyết định
UBND Phường 3 TP Đông Hà
17/01/2023
 
 
Thường

1. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 2023.pdf

Các tin khác

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn