Chi tiết tin - Phường 3 - Đông Hà

VĂN BẢN MỚI

Menu được chọn không tồn tại.

Ngày 10.10 Ngày Chuyển đổi số quốc gia

15:20, Thứ Tư, 4-10-2023

Tại Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022, thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Căn cứ chủ đề của năm 2023 là Năm dữ liệu quốc gia, tiếp tục phát huy tinh thần hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia hằng năm, chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 là “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”.

Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 sẽ tập trung vào thúc đẩy, phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới trong hoạt động của cơ quan nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp. Các hoạt động chính bao gồm:

1. Phát động phong trào thi đua hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

2. Xây dựng và phổ biến Thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

3. Phát động và tổ chức Tháng 10 - Tháng tiêu dùng số.

4. Tìm kiếm và tôn vinh các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong triển khai chuyển đổi số quốc gia.

5. Tổ chức các cuộc thi, hoạt động cộng đồng để nâng cao nhận thức của người dân về chuyển đổi số.

6. Tổ chức triển lãm về dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI).

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 với Chủ đề “Khai thác dữ liệu số để tạo ra gia trí” các bộ, ngành, địa phương và toàn quốc  cùng thực hiện tích cực các hoạt động chuyển đổi số trên tinh thần “Toàn dân, toàn diện”, ưu tiên sử dụng  các nền tảng số, ứng dụng công nghệ số Make in Vietnam để từ đó tạo ra giá trị thiết thực trong từng ngành, lĩnh vực của cuộc sống.

                                                                                                                                                               Nguồn: Chuyển đổi số quốc gia

Các tin khác

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn