Trang chủ - Phường 3 - Đông Hà

 

Phường 3 tổ chức Đại hội đại biểu UBMTTQVN phường nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Phường 3 lần thứ XVIII Nhiệm kỳ 2024 - 2029

Phường 3 - TP. Đông Hà tổ chức Giải bóng chuyền hơi nam, nữ Mừng Đảng mừng Xuân Giáp Thìn 2024

Phường 3 - TP. Đông Hà tổ chức Giải bóng chuyền hơi nam, nữ Mừng Đảng mừng Xuân Giáp Thìn 2024

Phường 3 vận động chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Phường 3 tích cực tuyên truyền, vận động chủ trương: chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, đảm bảo lợi ích tối đa cho người dân

Đảng ủy Phường 3 tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2024

Đảng ủy Phường 3 tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2024

Đảng ủy Phường 3 tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác xây dựng Đảng năm 2023

Đảng ủy Phường 3 tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác xây dựng Đảng năm 2023

Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, thành phố với cử tri Phường 3

Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, thành phố với cử tri Phường 3

Phường 3 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2023

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 3 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 8
  • numberArticle - 3
  • numberRelation - 5